CHRISTMAS PARTY TEAMU IBM

Sezon świątecznych spotkań dla firm uznano za rozpoczęty! 5 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy świąteczną grę terenową w Parku Śląskim dla kilkunastoosobowej grupy teamu IBM.

Uczestnicy gry wzięli udział w nocnej grze terenowej. Przemierzali zakamarki Parku Śląskiego z latarkami odszukując kolejne fragmenty ciekawostek świątecznych z całego świata. Każda grupa miała do odszukania inne fragmenty, a w finale celem grup było połączenie zebranych tekstów i prawidłowe połączenie odpowiednich opisów z właściwymi krajami, w których celebrowane są opisywane świąteczne zwyczaje.

Gra zakończyła się uroczystą kolacją w restauracji „Łania”.