REGULAMIN PSZCZYŃSKIEJ GRY ONLINE

1. Organizatorami Pszczyńskiej Gry Online (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniach 10-17 maja 2020 roku na stronie www.silesiaevents.pl/gra są: Urząd Miejski w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami).

2. Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pani Małgorzata Tkaczyk – Pszczyńskie Centrum Kultury
b) Pani Marta Wesołowska – Urząd Miejski w Pszczynie
c) Pani Dorota Janas – Silesia Events

2. Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

3. Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

4. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rejestracji. Wystarczy począwszy od dnia 10 maja po zapoznaniu się z tym JAK GRAĆ wejść na stronę ZADANIA i rozpocząć zapoznawanie się z publikowanymi materiałami Gry.

5. Udział w Grze jest bezpłatny. Nie ma górnego limitu uczestników Gry.

6. W Grze można brać udział indywidualnie lub w zespole – współmieszkańców, lub zdalnym. Podczas wysyłania rozwiązań Gry zespół reprezentuje jeden członek zespołu, który ma ukończone 13 lat.

7. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.

8. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na udostępnienie imienia i adresu e-mail jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Silesia Events jako organizatora gry. Silesia Events jest administratorem przekazanych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu ułatwienia z Państwem kontaktu. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem dotyczącym tej gry oraz innych działań organizowanych przez Silesia Events. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Zgłoszone dane można zmienić przez kontakt z administratorem serwisu – Silesia Events Dorota Janas – kontakt: gra@silesiaevents.pl.

9. Zasady Gry opisane są na stronie JAK GRAĆ.

10. Celem gry jest popularyzacja postaci księżnej Daisy von Pless oraz zachęcanie do poznawania historii Pszczyny.

11. W piątek 15 maja o godzinie 20.00 na stronie FINAŁ zostanie opublikowany formularz online do wpisywania odpowiedzi i rozwiązań wszystkich zadań gry opublikowanych między 10 a 15 maja na stronie Gry.

12. Warunkiem wzięcia udziału w finale Gry jest wysłanie wypełnionego formularza najpóźniej do 16 maja do godziny 20.00. Formularze wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

13. Jednym z punktów w formularzu jest wybór nagrody głównej, o którą chce ubiegać się Gracz. Należy wybrać jedną z dwóch opcji: weekend w Zamku Książ w Wałbrzychu albo weekend w Pszczynie. W rezultacie o każdą z nagród może się ubiegać inna liczba osób. Raz dokonanego wyboru nie można zmienić.

14. Każda z nagród składa się z jednego noclegu ze śniadaniem oraz biletów do atrakcji w danej lokalizacji. Nagroda może być wykorzystana przez max. 2 osoby w przypadku Gracza grającego indywidualnie lub w 2 osoby, przez max. 3 osoby w przypadku Gracza grającego z dwiema dodatkowymi osobami oraz przez max. 4 osoby w przypadku Gracza grającego z trzema dodatkowymi osobami. Większe zespoły moga skorzystać z nagrody dopłacając różnicę za każdą dodatkową osobę powyżej czterech.

15. Za każdą prawidłową odpowiedź w formularzu jest przydzielany 1 punkt. Jeśli w danym zadaniu trzeba podać więcej niż jedną odpowiedź, to za każdą prawidłową odpowiedź jest przydzielany 1 punkt. Za złą odpowiedź lub brak odpowiedzi jest przydzielane 0 punktów.

16. Każdą z dwóch nagród głównych zdobęda Gracze, którzy dokonali jej wyboru na etapie odsyłania formularza odpowiedzi oraz którzy zdobyli najwięcej punktów.

17. Jeśli przy jednej lub każdej z nagród głównych będzie więcej niż jeden Gracz spełniający warunki opisane powyżej to zarządzona zostanie dogrywka Gry.

18. Dogrywka Gry polega na tym, że w poniedziałek 18 maja o godzinie 20.00 każdy uczestnik dogrywki otrzyma na adres e-mail podany przy wysyłce z odpowiedziami wiadomość z linkiem do formularza dogrywki online.

19. Każdy uczestnik dogrywki musi odesłać wypełniony formularz najpóźniej do 19 maja do godziny 20.00. Formularze wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Jeśli z jednego adresu e-mail będzie odesłany więcej niż jeden formularz to pod uwagę będzie brany pierwszy wysłany formularz.

20. Punktacja w dogrywce będzie przydzielana wedle zasady:

a/ najpierw sprawdzimy rozwiązania pierwszego zadania.
b/ następnie odrzucamy wszystkie formularze osób, które nie rozwiązały lub źle rozwiazały pierwsze zadanie.
c/ następnie sprawdzimy rozwiązania drugiego zadania pozostałych w dogrywce Graczy.
d/ następnie odrzucamy wszystkie formularze osób, które nie rozwiązały lub źle rozwiazały drugie zadanie.
e/ następnie sprawdzimy rozwiązania trzeciego zadania pozostałych w dogrywce Graczy, itd.

21. Wyniki dogrywki zostaną ogłoszone 20 maja o godzinie 20.00 na stronie Gry.

22. Jeśli w wyniku dogrywki nie uda się wyłonić zdobywców głównych nagród Gry, to 20 maja o godzinie 20.00 zostaną podane do wiadomości zasady kolejnego etapu dogrywki.

23. Drobne nagrody rzeczowe dla dzieci zostaną rozdysponowane pośród wszystkich dzieci, które zrealizowały w trakcie gry co najmniej 2 wyzwania i wysłały je na formularzu na stronie Gry.

24. Sposób odbioru nagród zostanie ustalony indywidualnie z każdym z nagrodzonych oraz zgodnie z aktualnymi przepisami w związku z trwającym stanem pandemii

25. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące Gry powinny być kierowane na adres gra@silesiaevents.pl. Odpowiedzi udzielane są w dni robocze między godziną 9.00 a 17.00.