Jeśli wszystkie wskazówki, dowody zabezpieczone na miejscu zbrodni i inne informacje zostały już przez Ciebie przeanalizowane, to czas na finał!  Odpowiedz na pytania w formularzu raportu z dochodzenia. Link do formularza znajdziesz poniżej.

WAŻNE! Nie zaglądaj do raportu z dochodzenia i do finałowych pytań w trakcie prowadzonego śledztwa! Zajrzyj do nich dopiero, gdy przeanalizujesz wszystkie dostarczone przez nas dane. Zaglądając do pytań wcześniej mocno ułatwisz sobie zadanie, a przecież nie o to chodzi, prawda?:-)

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ RAPORT Z DOCHODZENIA